Category Archives: Bulut Bilişim – Cloud Computing

Installing Python Pefile and UPX on Amazon Linux AMI (Especially for SET)

If your application (e.g. SET) requires python pefile or UPX, you can not install them easily using Yum package manager on Amazon Linux AMI because Amazon’s default repositories do not contain these packages. However, you can install them as described … Continue reading

Posted in Bulut Bilişim - Cloud Computing, Linux, Penetration Testing | Tagged , , , | Leave a comment

Bulut Bilişim Risk Değerlendirmesi (Cloud Computing Risk Assessment)

Bulut Bilişim’in Risk Değerlendirmesi Giriş Sunduğu geniş imkânların ve esnekliğinin yanında, Bulut Bilişim beraberinde belirli riskleri de barındırmaktadır. Bu bölümde, bu riskler üzerinde durulurken unutulmaması gereken bir nokta her riskin bir fırsat ile eşlenmiş olduğu, Bulut Bilişim tarafından sunulan fırsatların … Continue reading

Posted in Bulut Bilişim - Cloud Computing | Tagged , , , , , , | Leave a comment